Lijfrente / pensioen

De AOW- en pensioenleeftijd kruipt langzaam omhoog, veel mensen zullen moeten doorwerken tot hun 70ste, of misschien zelf langer.

Voor een enkeling is dat geen probleem, maar het gros van de mensen moet hier voorlopig nog even niet aan denken.

Lansink & Partners brengt jouw financiƫle situatie in beeld. We kijken naar het pensioen dat je gaat opbouwen en laten ook zien welk netto inkomen je na pensionering kunt verwachten.

Dit zetten we af tegen de verwachte woonlasten die je tegen die tijd nog hebt.

Deze uitkomsten zijn vervolgens de basis voor de verdere stappen. Het begint met bewustwording.

Jij bepaalt of onze adviezen jouw motivatie worden om verdere stappen te zetten.

Neem vrijblijvend contact op

Lijfrente vs banksparen

Banksparen en lijfrente zijn twee verschillende manieren waarmee je een aanvullend pensioen opbouwt. Met zowel banksparen als lijfrente spaar je gedurende een bepaalde periode een bedrag op een geblokkeerde rekening. De bank of verzekeraar keert dit gespaarde bedrag later in termijnen uit als aanvulling op je AOW. Lijfrente en banksparen gebruik je dus voor hetzelfde doel, maar er bestaan wel degelijk belangrijke verschillen.

Wat is een lijfrenteverzekering?

Een lijfrente verzekering is een soort levensverzekering. Met een lijfrentepolis kun je fiscaalvriendelijk extra kapitaal opbouwen voor na je pensionering.

Er zijn echter ook mensen die de lijfrente gebruiken om het inkomen van nabestaanden veilig te stellen na overlijden.

Wat is lijfrentesparen?

Met lijfrentesparen kun je, als je een pensioentekort hebt, belastingvriendelijk sparen voor een aanvulling op je pensioen. Bij lijfrentesparen stort je geld op een geblokkeerde bank- of beleggingsrekening. Zo bouw je een lijfrentekapitaal op. Dit kapitaal kan worden gebruikt voor de aankoop van een recht op periodieke uitkering bij een verzekeraar. Het kapitaal mag ook in termijnen worden uitgekeerd door een bank of een beleggingsinstelling.

Wat kan je verwachten van Lansink & Partners Financieel Advies?

  • Stap 1: inzicht geven in wat er nu precies is geregeld, welk pensioen bouw je op, heb je al een lijfrente of een andere voorziening?
  • Stap 2: wat is het netto-verschil tussen het inkomen nu, en het inkomen na pensionering?
  • Stap 3: welke woonlasten zijn er nog na pensionering?
  • Stap 4: samen bespreken we de uitkomsten van voorgaande 3 stappen en indien nodig nemen we vervolgstappen
Neem vrijblijvend contact op

Linkedin